Thông báo về việc dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch(13/10/2021)

Ngày 12/10/2021, Bộ Xây dựng đã có thông báo số 96/TB-BXD về việc dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch.

<<1...3456...14>>
Tìm theo ngày :