Báo cáo Giải trình, tiếp thu các ý kiến của hội đồng thẩm định sau phiên họp hội đồng thẩm định(13/07/2023)

Các ý kiến góp ý, rà soát của thành viên Hội đồng thẩm định đối với dự thảo Quy hoạch hoàn thiện sau khi họp HĐTĐ theo quy định tại khoản 10 điều 34 của Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

<<1...3456...27>>
Tìm theo ngày :