Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2020(16/11/2020)

Ngày 13/11/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông cáo số 131/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2020.

Tìm theo ngày :