Thông báo về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng(22/02/2021)

Ngày 22/02/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 09/TB-BXD về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng.

12345...7
Tìm theo ngày :