Thông báo bán tài sản thanh lý của Cục Hạ tầng kỹ thuật(07/03/2023)

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức chào bán thanh lý một số tài sản là máy móc, trang thiết bị văn phòng đã hết thời hạn khấu hao, sử dụng (Danh mục tài sản thanh lý tại file đính kèm).

12345...18
Tìm theo ngày :