Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2023 và giai đoạn 03 năm (2023-2025)(16/06/2022)

Ngày 16/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2166/BXD-VP về việc thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2023 và giai đoạn 03 năm (2023-2025).

12345...13
Tìm theo ngày :