Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng(29/05/2023)

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

12345...22
Tìm theo ngày :