Giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế và các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021(13/05/2021)

Ngày 13/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1652/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế và các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

<<1...3456...25>>
Tìm theo ngày :