Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xác định loại công trình đa năng hoặc công trình hỗn hợp(19/03/2020)

Ngày 19/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1239/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn xác định loại công trình đa năng hoặc công trình hỗn hợp theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD.

Tìm theo ngày :