Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng TGD Hà Nội(08/01/2024)

Ngày 08/01/2024, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 03/CNĐKTN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng TGD Hà Nội.

Tìm theo ngày :