Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định quốc tế TNN(12/01/2024)

Ngày 12/01/2024, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 13/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định quốc tế TNN.

Tìm theo ngày :