Giải đáp vướng mắc khi áp dụng QCVN 06:2020/BXD đối với công trình Khách sạn 33 Đường Thành(14/12/2020)

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 176/TL ngày 29/10/2020 của Công ty TNHH vật tư thiết bị Tuấn Long về vướng mắc khi áp dụng QCVN 06:2020/BXD đối với công trình Khách sạn 33 Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tìm theo ngày :