Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho Công ty Cổ phần đầu tư Trade wind(27/02/2020)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 02/2020/TTr-TW, ngày 10/01/2020 của Công ty Cổ phần đầu tư Trade wind về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Cao ốc Thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê và căn hộ (Tòa nhà trung tâm Thương mại - dịch vụ - văn phòng), xây dựng tại số 289 Trần Hưng Đạo và 74 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tìm theo ngày :