Nghiệm thu dự thảo TCVN do Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiện(30/12/2020)

Ngày 29/12/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Bảo trì kết cấu thép”, mã số TC 52-17, do Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiện. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS. Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì cuộc họp.

  • Bộ Xây dựng nhận công văn số 5896/QHKT-P2 ngày 03/12/2020 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội đề nghị hướng dẫn về quy định tầng cao và chiều cao công trình dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn tại khu đất số 200 Yên Phụ, phường Yên Phụ và Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

  • Ngày 28/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 314/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (bổ sung) của Viện Vật liệu xây dựng.

  • Ngày 24/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2030”. Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng cùng các chuyên gia trong ngành. Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì hội nghị.

  • Ngày 24/12/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) thực hiện. Nhiệm vụ xây dựng 4 tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN “Phương pháp luận xác định định mức hiệu suất năng lượng”, TCVN “Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể của tòa nhà - Phần 1: Khung tổng quát và các quy trình”, TCVN “Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Các chỉ số, yêu cầu, xếp hạng và giấy chứng nhận - Phần 1: Các khía cạnh chung và áp dụng đối với hiệu quả năng lượng tổng thể”, TCVN “Quy tắc kỹ thuật chung về đo lường, tính toán và thẩm định tiết kiệm năng lượng của các dự án”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14)  được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 trong đó có bổ sung Khoản 4 Điều 10 về “Nhà nước có chính sách khuyến khích nghiên cứu, áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động đầu tư, chứng nhận công trình xây dựng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường; phát triển đô thị sinh thái, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững” và tại khoản 2 Điều 162 giao Bộ Xây dựng “Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về xây dựng; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng, văn bản hướng dẫn kỹ thuật xây dựng theo thẩm quyền và tiêu chí về công trình xây dựng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên, đô thị sinh thái, đô thị thông minh”.

  • Ngày 23/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 6179/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT về việc chứng nhận, công bố và tiếp nhận hợp quy vật liệu Gương tráng thủy.

  • Ngày 21/12/2020, Bộ Xây dựng đã họp Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn và xây dựng sổ tay đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch xây dựng”, do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) thực hiện. Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng.

  • Ngày 19/12/2020, hội thảo về tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà ở và nhà công cộng ở Việt Nam đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng); chuyên gia các hội, hiệp hội chuyên ngành xây dựng, y tế; giảng viên các trường đại học; chuyên gia Tập đoàn Panasonic cùng nhiều đại biểu trong nước và quốc tế.

  • Ngày 17/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 6023/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại DHT Việt Nam hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng BTCT – Thi công và nghiệm thu (TCVN 5461:2012).

  • Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 6009/BXD-KHCN ngày 16/12/2020 gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia lai về việc hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2019.

Tìm theo ngày :