Hướng dẫn xác định diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe(21/10/2021)

Ngày 21/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4336/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Taseco Invest giải thích một số nội dung quy định về diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của dự án Tổ hợp khách sạn cao cấp, khu văn phòng kết hợp trung tâm thương mại Landmark tại ô đất ký hiệu B3CC2 thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây.

Tìm theo ngày :