Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho Bệnh viện Y học cổ truyền(19/02/2020)

Bộ Xây dựng nhận công văn số 12/YHCT, ngày 07/01/2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với hồ sơ thiết kế điều chỉnh nhà điều trị tổng hợp 15 tầng thuộc dự án xây dựng và mở rộng Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, xây dựng tại 278 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Tìm theo ngày :