Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện(15/04/2024)

Ngày 15/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu chế tạo chất kết dính thân thiện với môi trường sử dụng thay thế chất kết dính Urea Formaldehyde trong sản xuất ván gỗ nhân tạo”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

12345...48
Tìm theo ngày :