Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện(15/04/2024)

Ngày 15/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu chế tạo chất kết dính thân thiện với môi trường sử dụng thay thế chất kết dính Urea Formaldehyde trong sản xuất ván gỗ nhân tạo”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Bộ Xây dựng vừa có công văn 1594/BXD-KHCN gửi Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Cục CS PCCC&CNCH) về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06/BXD (nội dung về việc sử dụng tài liệu chuẩn và áp dụng TCVN 7336:2021).

  • Bộ Xây dựng nhận được công văn số 406/CV-TL ngày 06/4/2023 của Công ty TNHH Thăng Long về việc thẩm duyệt PCCC áp dụng QCVN 06:2010/BXD tòa nhà CT2 dự án Trung tâm chỉ huy tác chiến và nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Cục V – Bộ Công an (nay là Cục B05 – Bộ Công an) tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  • Ngày 04/4/2024, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 30/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng kiểm định Bạch Đằng.

  • Ngày 04/4/2024, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 29/CNĐKTN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng kiểm định Bạch Đằng.

  • Ngày 26/3/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 1288/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Đại Hoàng Minh có ý kiến về việc xin chấp thuận thang thoát nạn ngoài nhà đối với công trình Khách sạn The Yen Residences, địa chỉ tại E3-62, 64, 66 Block LL, Khu đô thị Europe Shophouse, đường Hạ Long, phường Bãi cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

  • Ngày 20/3/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 1203/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH đầu tư và phát triển Gia Lâm về việc áp dụng giải pháp ngăn cháy lan theo phương đứng mặt ngoài nhà đối với các công trình cao tầng tại lô đất B5-CT04 thuộc khu đô thị Gia Lâm (sau đây gọi là các công trình cao tầng) theo quy định tại điểm 4.33.1 QCVN 06:2022/BXD.

  • Ngày 19/3/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 1188/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần bất động sản Bcons Land về việc áp dụng theo quy định tại Mục 1.1.10 QCVN 06:2022/BXD đối với công trình Trường liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở thuộc dự án Khu thương mại - dịch vụ - văn phòng - căn hộ Bcons thuộc phường Đông Hòa, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là Công trình trường học liên cấp).

  • Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng được giao thực hiện các nội dung liên quan tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”, Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045,... và các văn bản của Chính phủ, Quyết định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Xây dựng liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-BXD ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị như sau:

  • Ngày 7/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu giải pháp và công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc sử dụng các vật liệu tại chỗ”, do nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Xây dựng Hà Nội thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Nhằm thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN của Bộ Xây dựng được ban hành tại Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Quyết định 881); Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 11/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, để bảo đảm tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2025, Bộ Xây dựng đã có công văn 830/BXD-KHCN hướng dẫn các đơn vị/tổ chức/cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) như sau:

12345...48
Tìm theo ngày :