Nghiệm thu các nhiệm vụ của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia(09/04/2021)

Ngày 8/4/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá nghiệm thu hai Nhiệm vụ khoa học công nghệ và sự nghiệp môi trường do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

12345...20
Tìm theo ngày :