Nghiệm thu các đề tài do Hội Bê tông Việt Nam thực hiện(24/06/2022)

Ngày 23/6/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài do Hội Bê tông Việt Nam chủ trì thực hiện, gồm “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Bê tông cốt sợi tính năng siêu cao - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”; “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Bê tông cốt sợi tính năng siêu cao - Yêu cầu thiết kế kết cấu”; “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Bê tông cốt sợi tính năng siêu cao - Thi công và nghiệm thu”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

12345...30
Tìm theo ngày :