Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu(18/05/2018)

Ngày 18/5/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 266/QĐ-SGDHN về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu.

Tìm theo ngày :