Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị(01/06/2021)

Ngày 31/5/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 667/QĐ-BXD về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

12345...7
Tìm theo ngày :