Thông báo Bán đấu giá Cổ phần thuộc sở hữu của Bộ Xây dựng tại Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng(04/12/2023)

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-BXD ngày 15/11/2023 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn nhà nước và công bố mức giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn nhà nước tại Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng.

12345...7
Tìm theo ngày :