Phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng(17/11/2020)

Ngày 17/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1462/QĐ-BXD phê duyệt Phương án thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Tìm theo ngày :