Lập Tổ chuyên trách thực hiện thỏa thuận lập quy hoạch tỉnh Bình Định(10/06/2021)

Theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định, Tổ chuyên trách triển khai thực hiện thỏa thuận lập Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được thành lập; do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm Tổ trưởng; Thường trực là Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Thành Hải.

Tìm theo ngày :