Hà Nội: Ký kết chương trình hợp tác về quy hoạch, kiến trúc(04/10/2022)

UBND TP. Hà Nội kỳ vọng sự hợp tác với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Hà Nội sẽ mang lại những ý kiến đóng góp quý báu, có giá trị giúp cho UBND TP. Hà Nội nâng cao công tác quản lý hoạch - kiến trúc trên địa bàn.

Tìm theo ngày :