Quảng Ninh: Điều chỉnh quy hoạch chung TX Quảng Yên đến năm 2040 - Tạo đà bứt phá tương lai(02/06/2023)

Tháng 5 vừa qua, UBND TX Quảng Yên chính thức công bố Điều chỉnh quy hoạch chung TX Quảng Yên đến năm 2040. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; sớm xây dựng Quảng Yên trở thành địa bàn động lực tăng trưởng mới của Quảng Ninh trong thời gian tới.

Tìm theo ngày :