TP.HCM điều chỉnh quy hoạch một số khu vực trung tâm hiện hữu(08/12/2021)

Sau khi điều chỉnh, mật độ xây dựng khu trung tâm hiện hữu thành phố sẽ chiếm 60% (trước đây là 50%), chiều cao tối đa công trình 39,4m (trước đây là 25m), hệ số sử đụng đất là 5 (trước đây là 2,5).

12345...95
Tìm theo ngày :