Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S1 tại huyện Đan Phượng(17/05/2024)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S1, tỷ lệ 1/5000 tại một phần ô quy hoạch ký hiệu A6 (phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông). Địa điểm tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Tìm theo ngày :