Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện(23/06/2021)

Ngày 22/6/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bản đồ 3D trong quy hoạch đô thị”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

12345...77
Tìm theo ngày :