Thành phố Biên Hòa chuyển sang mô hình “đô thị dịch vụ và công nghiệp”(20/03/2023)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045.

Tìm theo ngày :