Xác định chủ đầu tư đối với dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng(08/08/2022)

Ngày 08/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3031/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý khu kinh tế - UBND tỉnh Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về xác định chủ đầu tư dự án đầu tư công tại Khu kinh tế tỉnh.

<<1...3456...117>>
Tìm theo ngày :