Áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bản tỉnh Quảng Trị(30/08/2022)

Ngày 30/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3842/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho ý kiến về danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định số 27/2022/NĐ-CP).

Tìm theo ngày :