Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng(21/09/2021)

Ngày 21/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3912/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Tìm theo ngày :