Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện hạ lưu đập dâng Phú Phong, tỉnh Bình Định(10/11/2022)

Ngày 10/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5062/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện hạ lưu đập dâng Phú Phong, tỉnh Bình Định gửi kèm hồ sơ điều chỉnh quy hoạch do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phúc Thành lập tháng 8/2022.

Tìm theo ngày :