Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ủy quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau bước thiết kế cơ sở(07/10/2021)

Ngày 07/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4180/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho ý kiến về việc uỷ quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau bước thiết kế cơ sở các công trình giai đoạn 70% dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Tìm theo ngày :