Công nhận Tổng hội xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng(03/01/2023)

Ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1366/QĐ-BXD về việc công nhận Tổng hội xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức là hội viên của Tổng hội xây dựng Việt Nam đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng sau:

Tìm theo ngày :