Hướng dẫn về giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng(23/11/2023)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 325A/2023/PĐ-KTK ngày 15/9/2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đề nghị hướng dẫn xác định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng đối với dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Tìm theo ngày :