Bộ Xây dựng góp ý kiến thẩm định điều chỉnh Dự án Saigon Centre IV của Công ty TNHH Keppel Land Watco IV(27/10/2022)

Ngày 27/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4818/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến thẩm định về việc điều chỉnh Dự án Saigon Centre IV của Công ty TNHH Keppel Land Watco - IV.

Tìm theo ngày :