53 công trình được kiểm tra nhà nước, nghiệm thu trong năm 2012(16/02/2012)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Xây dựng, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư các công trình xây dựng và các nhà thầu liên quan tăng cường quản lý chất lượng, đặc biệt là điều kiện năng lực, vai trò, trách nhiệm của các chủ thể tham gia quá trình thi công xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, an toàn.

Tìm theo ngày :