Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình(06/06/2011)

Ngày 02/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 528/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Tìm theo ngày :