Hướng dẫn Ban quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài(07/03/2012)

Ngày 05/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 13/BXD-HĐXD hướng dẫn Ban quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài.

Tìm theo ngày :