Thành lập Công ty TNHH Site Concepts International (Việt Nam)(13/12/2011)

Ngày 09/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2140/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc thành ty TNHH Site Concepts International (Việt Nam).

Tìm theo ngày :