Hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội cấp giấy phép xây dựng(03/04/2012)

Ngày 30/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 37/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tưvà phát triển nhà số 6 Hà Nội cấp giấy phép xây dựng.

Tìm theo ngày :