Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Cao ốc Hoà Cường của Công ty TNHH Hoà Cường(23/12/2011)

Ngày 22/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2219/BXD–HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Cao ốc Hoà Cường của Công ty TNHH Hoà Cường.

Tìm theo ngày :