Hướng dẫn kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu(16/11/2021)

Ngày 16/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4758/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo phương thức PPP.

Tìm theo ngày :