Xác định loại vốn đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng(08/02/2023)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 302/CT-CN ngày 23/12/2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đề nghị xác định loại vốn đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tìm theo ngày :