Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác quản lý dự án, công trình(21/10/2021)

Ngày 21/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4334/BXD-HĐXD gửi Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông công cộng và đăng kiểm thủy hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác quản lý dự án, công trình mà Sở GTVT Hải Phòng được giao làm chủ đầu tư.

Tìm theo ngày :