Hội thảo “Sử dụng mô hình BIM hỗ trợ công tác thẩm định, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước”(06/12/2023)

Ngày 6/12/2023, Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam và Autodesk Việt Nam tổ chức hội thảo “Sử dụng mô hình BIM hỗ trợ công tác thẩm định, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước”. Tham dự hội thảo có các nhà quản lý; chuyên gia các viện nghiên cứu, hội, hiệp hội chuyên ngành xây dựng; đại diện các tập đoàn, công ty tư vấn, thiết kế, xây dựng. Ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì hội thảo.

Tìm theo ngày :