Công nhận Hội Thủy lợi Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng(12/04/2021)

Ngày 12/4/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 407/QĐ-BXD về việc công nhận Hội Thủy lợi Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng sau:

12345...22
Tìm theo ngày :