Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình(20/10/2023)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4749/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Gia hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Tìm theo ngày :