Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng(14/11/2022)

Ngày 14/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5167/BXD-KTXD gửi Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VIETTEL) hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tìm theo ngày :