Hướng dẫn về hợp đồng trọn gói(28/09/2023)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 238/CV-BQL ngày 23/6/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuyên Quang xin ý kiến vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Tìm theo ngày :