Hướng dẫn công tác thanh, quyết toán gói thầu(15/11/2023)

Ngày 15/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5233/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công tác thanh, quyết toán Gói thầu XL7, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Tìm theo ngày :