Đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng(17/05/2021)

Ngày 17/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1717/BXD-KTXD về việc đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :