Hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng(30/01/2023)

Ngày 30/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 254/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tìm theo ngày :