Hướng dẫn thực hiện quy định liên quan đến thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án(12/04/2021)

Ngày 12/4/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1208/BXD-KTXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tìm theo ngày :