Hướng dẫn về việc triển khai dự toán gói thầu xây dựng(30/05/2023)

Ngày 30/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2177/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội hướng dẫn về phương án xử lý, giải quyết thủ tục nêu tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tìm theo ngày :