Hướng dẫn chi phí thiết kế bản vẽ thi công(25/11/2021)

Ngày 25/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4872/BXD-KTXD gửi Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai về việc xác định chi phí thiết kế bản vẽ thi công.

Tìm theo ngày :