Xác định cấp công trình và hướng dẫn về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng(05/04/2023)

Ngày 05/4/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1300/BXD-GĐ gửi Công ty TNHH Xenia 1 về việc xác định cấp công trình và hướng dẫn về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

Tìm theo ngày :