Công nhận công trình, gói thầu xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2020(29/06/2020)

Ngày 29/6/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 854/QĐ-BXD về việc công nhận các công trình, gói thầu xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2020 gồm các công trình và các gói thầu sau:

Tìm theo ngày :