Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân hư hỏng do gió bão của các cột điện bê tông cốt thép ly tâm và đề xuất giải pháp khắc phục”(15/09/2020)

Ngày 14/9/2020, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân hư hỏng của các cột điện bê tông ly tâm do gió bão và đề xuất giải pháp khắc phục” - mã số: RD 30-18, do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), TS Lê Minh Long làm Chủ tịch Hội đồng. 

Tìm theo ngày :