Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH MTV Kiểm định an toàn thiết bị Hà Nội(04/11/2020)

Ngày 02/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1400/QĐ-BXD về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH MTV Kiểm định an toàn thiết bị Hà Nội.

Tìm theo ngày :