Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và kiểm định an toàn Việt Nam(16/06/2022)

Ngày 16/6/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 496/QĐ-BXD về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và kiểm định an toàn Việt Nam, cụ thể:

12345...9
Tìm theo ngày :