Hướng dẫn quy định pháp luật về nhà ở xã hội(10/10/2022)

Ngày 10/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4557/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội hướng dẫn quy định liên quan đến việc hạch toán phần lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội.

Tìm theo ngày :