Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản(29/11/2023)

Ngày 29/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5451/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tìm theo ngày :