Bộ Xây dựng đẩy mạnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022(18/02/2022)

Ngày 17/2/2022, tại Cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì buổi họp về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ.

Tìm theo ngày :