Thêm một kênh thông tin đa chiều gắn kết người dân với Quốc hội(22/02/2012)

Nhằm tăng cường thông tin hai chiều, gắn kết người dân với Quốc hội, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Châu Á, ngày 22- 2, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học - Văn phòng Quốc hội đã cho ra mắt trang web: http://duthaoonline.quochoi.vn. Đây là kênh thông tin đăng tải 100% dự thảo luật, kết quả biểu quyết của các đại biểu quốc hội và lấy ý kiến nhân dân về từng lĩnh vực trong dự thảo.

Tìm theo ngày :