Thuế khi người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép mua nhà ở Việt Nam?(15/11/2012)

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép mua nhà ở Việt Nam, thì mức thuế phải trả là bao nhiêu phần trăm?

Tìm theo ngày :