Nghị định về cấp phép xây dựng: Góp phần cải cách thủ tục hành chính(07/03/2013)

Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) là một công tác quan trọng, giúp công tác quản lý nhà nước kiểm soát được việc các công trình được xây dựng đúng với quy hoạch và đảm bảo các quy định về pháp luật xây dựng. Tuy nhiên các quy định về cấp GPXD trước đây còn tồn tại nhiều bất cập và khó khăn cho cả nhà quản lý lẫn người dân. Việc ban hành Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về GPXD là một dấu ấn quan trọng trong công tác cấp GPXD cũng như quản lý đô thị nói chung.

Tìm theo ngày :