Hội nghị phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng(11/07/2023)

Ngày 11/7/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

12345...17
Tìm theo ngày :