Triển khai Đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”(12/03/2021)

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai xây dựng chính quyền điện tử trong thời kỳ chuyển đổi số; xác định nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

<<1...3456...62>>
Tìm theo ngày :