TP Hồ Chí Minh dành nguồn lực chỉnh trang đô thị(31/05/2021)

Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều thể hiện quyết tâm thực hiện thành công nhóm dự án chỉnh trang diện mạo đô thị. Mục tiêu này không chỉ nhằm thay đổi chất lượng sống của người dân mà còn phát triển kinh tế thành phố bền vững …

Tìm theo ngày :