Quảng Ninh: Phát triển đô thị theo hướng hiện đại(05/10/2022)

Bám sát các định hướng của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đặc biệt Nghị quyết 06-NQ/TW (ngày 24/1/2022) của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút triển khai nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, với định hướng sẽ có 7 thành phố trực thuộc tỉnh có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại bậc nhất miền Bắc.

12345...71
Tìm theo ngày :