Thành phố Lạng Sơn: Tích cực xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hướng đến đô thị thông minh(18/05/2021)

Để triển khai Đề án xây dựng Đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, thành phố Lạng Sơn đã và đang tích cực triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn. Qua đó, tạo “bước đà” mạnh mẽ cho việc thực hiện đề án trong các giai đoạn tiếp theo.

12345...44
Tìm theo ngày :