Công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường Long Thuận, Long Chánh, Long Hòa, Long Hưng thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại III(29/05/2023)

Ngày 29/5/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 535/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường Long Thuận, Long Chánh, Long Hòa, Long Hưng thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại III.

12345...75
Tìm theo ngày :