Hải Hà (Quảng Ninh): Thực hiện mục tiêu nâng cấp lên đô thị loại IV(16/04/2021)

Theo Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ “V/v phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030”, thị trấn Quảng Hà mở rộng của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh được định hướng là đô thị loại IV trong giai đoạn 2021-2025. Đảng bộ, chính quyền huyện và nhân dân trên địa bàn đang đồng lòng thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu này.

12345...43
Tìm theo ngày :