Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Long An xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở nông thôn(30/12/2020)

Ngày 30/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 6327/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc hướng dẫn xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở nông thôn.

Tìm theo ngày :