Hướng dẫn thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng(02/04/2024)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 18/QLTTXDĐT ngày 29/01/2024 của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn quy trình xử lý tiếp theo đối với vi phạm mới phát sinh sau khi đã có quyết định cưỡng chế. Nội dung Văn bản số 18/QLTTXDĐT nêu: công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng (sai phép, không phép) đã ban hành Quyết định cưỡng chế buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tuy nhiên, trong khoảng thời gian lựa chọn đơn vị tư vấn, lập, thẩm định, phê duyệt phương án phá dỡ theo quy định thì chủ đầu tư cố tình tiếp tục xây dựng vi phạm làm phát sinh quy mô xây dựng vi phạm mới.

12345...22
Tìm theo ngày :