Hà Nội: Công bố quy hoạch phát triển VLXD đến 2030(29/10/2011)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố Quy hoạch phát triển vậtliệu xây dựng (VLXD) thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.Đây cũng là quy hoạch chuyên ngành đầu tiên được phê duyệt và công bốsau khi có Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Tìm theo ngày :