Xác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp của Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Trường Hải là công nghệ mới, công nghệ cao và thân thiện với môi trường(28/10/2011)

Ngày 27/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 65/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Trường Hải về việc xác nhận công nghệ Quý Công ty lựa chọn đầu tư nhà máy sản xuất gạch blốc bê tông khí chưng áp là công nghệ mới, công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Tìm theo ngày :