Xác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp của Công ty Cổ phần Sông Đáy - Hồng Hà Dầu Khí là công nghệ mới(13/09/2011)

Ngày 09/9 Bộ Xây dựng đã có công văn 49/BXD-VLXD gửi Công ty Cổ phần Sông Đáy - Hồng Hà Dầu Khí về việc xác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp là công nghệ mới

Tìm theo ngày :