Miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH TM&DV HAD(02/06/2022)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 012022/CV/HAD BXD ký ngày 14/4/2022 của Công ty TNHH TM&DV HAD về việc đề nghị miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

<<1...3456...79>>
Tìm theo ngày :